EAN - Escuela Argentina de Negocios

מבוא

קרא את התיאור הרשמי

המשימה


EAN היא אוניברסיטה כי בכוונת כדי להיות קהילה חינוכית מחויב בניתוח ודיון מדעי על תחום הדעת של יישומים ארגוניים, עם תשומת לב מיוחדת הרלוונטיות התרבותית והחברתית של תהליכים חינוכיים ואת ההשפעה של השירותים הועבר לקהילה.

המשימה שלה היא כדי להכשיר יזמים מקצוע, מוכשר להנהיג פרויקטים בהקשרים משתנים גלובליים, באמצעות מערכת המבוססת על אחריות חברתית לייצור ידע שתורם לגישת ההנהלה לפיתוח חברתי וכלכלי.


הם העקרונות שלך:

  • אימון הומניסטי.
  • המשמעות של ההקשר החברתי בהצעה החינוכית.
  • השתתפות פלורליסטית בבניית פרויקט איכות וכלה.
  • קידום טובת הכלל.


הם הערכים העדיפים שלהם:

  • כבוד האדם והסביבה.
  • חשיבה ביקורתית ויכולת למידה.
  • אתיקה ואזרחות.
  • סולידריות.


החזון שלו הוא להיות מוסד התייחסות היווצרות profesionalesemprendedores, בשותפות עם המגזר היצרני ויצירה ידע רלוונטי לפיתוח כלכלי וחברתי.

מיקומים

בואנוס איירס

כתובת
Av. Córdoba 1690
Capital Federal

C1055AAT בואנוס איירס, בואנוס איירס, ארגנטינה

בואנוס איירס

כתובת
Av. Santa Fe 2162
Martínez

B1640IFV בואנוס איירס, בואנוס איירס, ארגנטינה