Charles University, Faculty of Social Sciences (FSS)

מבוא

קרא את התיאור הרשמי

הפקולטה למדעי החברה (FSV בריטניה) היא חלק מאחת האוניברסיטאות הוותיקות בעולם שנוסדה בשנת 1348 על ידי הקיסר הרומי הקדוש צ'רלס הרביעי. זמן קצר לאחר הקמתה בשנת 1990, הפכה FSV בריטניה למרכז אזורי של הוראה ומחקר בכלכלה, סוציולוגיה, מדע המדינה, יחסים בינלאומיים, לימודי שטח, לימודי תקשורת ועיתונות.

מהי המשימה שלנו?

קידום למידה והגנה על ידע, טיפוח מחשבה חופשית, מחקר אקדמי עצמאי ותמיכה ברוח היצירתית של החברה האנושית. המטרה העיקרית שלנו היא לפתח הוראה ומחקר בתחומים אלה של מדעי החברה, אשר מתייחסים במישרין או בעקיפין למינהל הציבורי או לחיים הכלכליים והתרבותיים של החברה.

מיקומים

פראג 6

כתובת
U Kříže,8
158 00 פראג 6, Hlavní město Praha, צ'כיה