B.H.M.S. Business & Hotel Management School

מבוא

קרא את התיאור הרשמי

×ר×××× ××××× BHMS, עסק×× ×× ×××× ××ת ×ספר ×ספר!

BHMS ××× ××× ×××ª× ×ספר ×××××××× ×××ר××, ×××××§× ××× ××צר×, ×¢×ר ת×ססת ×××¤× ×ש××××¥.

תפ×סת ש××××¥

×ר×עת "×¢××××" × BHMS ×× ××× ××, ×ת×××ת, ×תפת××ת ××ש×ת, ××× ××ק×× ×קר×××¨× ×××× ×××××ת. ×× ×¢××× ×××× ×ª×¤×§×× ××¤×ª× ××ש××× ×©×× × ×ספק ×ת ×××ר×× ××××××× ××× ×©×ר×ת ×× ×××× ×©×ר×ת ×¢× ×¢××××× ××××ת×××, ×שר ×××××× ××פ××× ×ת ×פ××נצ××× ×× ×××× ×©×××.

××× ×× ×ק××× ××××ת×, ××¢××× ×ר×ש××, ××¢× ×ק ×ת×××××× ×××¢ ×ק××× ×ת×××ר××. ××ת×××ת, ××¢××× ×שנ×, ××פשרת ×ס×××× ××× ××××©× ×ת ××××¢ ×××× ×××¢×©× ××¢××××. ××תפת××ת ×××ש×ת ×××קצ××¢×ת, ××¢××× ×ש×××©× ×××ש×× ×××תר, ×ספקת ×ת×××××× ××××× ×××ת ר××ת ×××רת××ת ××ש×עת ××× ××¢× ×ª××××××, ×× ×× ××ת×, ×××קת ××ת×, ××ס××¤× ×©× ××ר ×× ××¢× ×××ª× ××צ×××.

×ת×צ×× ×××צ××ת ×©× ×× ×©××שת ×¢×××× ×ת××× ×××××× ××¢××× ×ר×××¢×, ××ק×× ×§×¨×××¨× ××צ××. BHMS ×ש ××רת ×ש×× ×©×× "×¢×××ת ××ס×ר" ×שר ×ס×××¢ ××× ××××¨× ××× ×ק×× ×ת ×¢××ת ×קר×××¨× ×××× ×××××ת ×ר×ש×× × ×©×××.

×× ×××¨× ×× × ×××××

×ס××× ×××ר ×ר×××ש ת××ר ר×ש××:

עסק×× BHMS

ת××ר ×©× × ××× ×× ×¢×¡×§×× MBA ת××ר שנ×:

עסק×× BHMS

××××× ×××ת ×× ×תנ×ת ×××¢×ר×:

××××× ×××ת ×× ×תנ×ת ×××¢××¨× ×× ××××× ×××ת ××××××ת ר×××× ×××ת ×ש×××ש××ת ×ת××××× ×©×× ×× ×©× ×××××: ××רת×ת, ×קצ××¢×ת ×××ת ספר. ×¢×××ת צ××ת, ×× ××××ת, ×××××צ×× ××ש×ת, ×ר×××, × ×××× ×××, ×קש××, תקש×רת ×ת××× ×××××××ת, ××× ×× ××× ××××××ת ××××¢, × ×צ××× ××× "× ×©× ×ער×ת ×××× ×× ×©× BHMS.

×ער×ת ××××××ת ×ת ××××©× ×©×××¢×ת:

× BHMS עסק××

××× ×××¦×¨× ×¡×××:

עסק×× BHMS

×××××ת ×ת×××ת

מיקומים

לוצרן

Business and Hotel Management School - BHMS

כתובת
Gütschstrasse 2-6 CH-6003 Luzern Switzerland
CH-6003 לוצרן, לוצרן, שווייץ
טלפון
+41 41 248 70 70