תואר ראשון בהצטיינות בלימודים עירוניים

כללי

תיאור התכנית

התוכנית לתואר ראשון בהצטיינות (לימודים עירוניים) מציגה את התלמידים בראייה ביקורתית על עירוניות ופיתוח עירוני. התלמידים מתוודעים לוויכוחים על פוליטיקה של ערים ומוסדות, על ידי פורמליות, על צריכה, ועל דרכים בהן אנשים משתתפים בחיים ומעצבים אותם מחדש. דגש רב ניתן על הנחיית התלמידים לערוך מחקר כמותי עצמאי. התוכנית מציעה מיומנויות, בתיאוריה, כתיבת דוחות ופתרון בעיות. התלמידים רוכשים גם כישורי מיומנויות SPSS ונאלצים להשלים התמחות של 120 שעות.

דרישות קבלה

הקבלה תשקול לסטודנט שסיים את אחד המקצועות העיקריים הבאים: סוציולוגיה, סוציולוגיה תעשייתית, גיאוגרפיה, פילוסופיה, לימודי היסטוריה, לימודי פיתוח, פסיכולוגיה, פסיכולוגיה תעשייתית, פוליטיקה, ממשל ציבורי ועבודה סוציאלית כמרכז ראשי (עד שליש) -שנה) בתואר הראשון. אם סטודנט לא עומד בדרישות שצוינו לעיל, ניתן לקבל קבלה על ידי דיקן הפקולטה, בהמלצת יו"ר החוג.

תאריכי הרשמה והתחלה

ההרשמה מתחילה בינואר והרצאות בפברואר לתוכניות עבודה לתואר ראשון וגם לתואר שני.

כל תכניות המחקר לתואר שני ותואר שלישי יכולות להירשם לאורך כל השנה.

תאריך סיום: האקדמי מתחיל בינואר ומסתיים בדצמבר. המועד האחרון לתכנית נקבע לפי משך התוכנית.

פרטי קשר

שם: ד"ר פראנה רוגוננן
טל ': 011 559 4020 / דוא"ל: prugunanan@uj.ac.za

עדכון אחרון: מרץ 2020

אודות בית הספר

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university i ... קרא יותר

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university is alive down to its African roots, and well-prepared for its role in actualising the potential that higher education holds for the continent’s development. קרא פחות