BTech בתכנון ערים ואזורים

כללי

תיאור התכנית

לאחר סיום בהצלחה של הדיפלומה הלאומית, המועמדים רשאים, בכפוף לתקנות התוכנית הרלוונטית, להירשם לתואר ראשון בטכנולוגיה (Baccalaureus Technologiae -Tech). ה- BTech דורש מינימום של שנה נוספת של המחקר.

תואר BTech בתחום הלימוד הרלוונטי יוענק למועמדים לאחר סיום מוצלח של כל הדרישות התיאורטיות.

הסמכה זו מיועדת לסטודנטים המתמחים בתחום תכנון פיתוח עירוני ואזורי, העובדים במגזר ממשלתי ולא ממשלתי. סטודנטים שהגיעו להסמכה זו יוכלו, באופן עצמאי ובצוות, לתכנן שדות מרחביים וגם לא מרחביים תוך שימוש בטכנולוגיה מתאימה, על מנת לענות ביקורתית על האתגרים בסביבה הטבעית והבנויה. התלמידים יוכלו להגיש בקשה לרישום כמתכנן מקצועי אצל SACPLAN, לאחר שיעמדו בדרישות SACPLAN ספציפיות.

תוצאות

יציאה מתוצאות ברמה:

התלמיד המזכה יוכל:

  1. חקר תוכנית, בתוך הסביבה הבנויה והטבעית, מסייע להקל על אנשי תכנון, בקרה ופיתוח שימוש בקרקע.
  2. יש ליישם טכנולוגיה מתאימה, בתהליך תכנון השימוש בפיתוח הקרקע.
  3. השתמש בכישורי תקשורת באחזור והפצת מידע.
  4. השתמש בכישורי פרשנות בנושאים הקשורים לתכנון העיר.
  5. לסייע במיטוב השימוש במשאבים בסביבה הבנויה והטבעית.

תנאי הקבלה וקריטריונים לבחירה

  • תעודת בגרות לאומית: תכנון ערים ואזורים, או הסמכה שווה ערך בתקן שווה ערך.
  • לפי שיקול דעתו של ראש המחלקה, יתכן כי יתבקשו המועמדים להירשם ולעבור מקצועות גישור לפני קבלתם לתכנית BTech: תכנון עירוני ואזורי.
  • הסטודנטים נבחרים בזכות אקדמית. הקריטריונים ניתנים לתיקון לפי שיקול דעתו של ראש המחלקה אם נחשב כי המועמדים רכשו ניסיון מעשי מאושר מתאים להרחבת השיא האקדמי שלהם.
  • כמו כן, עיין בתקנה EB3 של הפקולטה.

הענקת התואר

הטכנולוגיות Baccalaureus Technologiae: תכנון ערים ואזורים יוקצו לסטודנטים שסיימו את כל המודולים שנקבעו בהצלחה.

תאריכי הרשמה והתחלה

ההרשמה מתחילה בינואר והרצאות בפברואר לתוכניות עבודה לתואר ראשון וגם לתואר שני.

כל תכניות המחקר לתואר שני ותואר שלישי יכולות להירשם לאורך כל השנה.

תאריך סיום: האקדמי מתחיל בינואר ומסתיים בדצמבר. המועד האחרון לתכנית נקבע לפי משך התוכנית.

עדכון אחרון: מרץ 2020

אודות בית הספר

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university i ... קרא יותר

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university is alive down to its African roots, and well-prepared for its role in actualising the potential that higher education holds for the continent’s development. קרא פחות