Keystone logo
איי הבתולה הבריטיים

לימוד בוגר תואר ראשון ב איי הבתולה הבריטיים 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  1256
 • נתח של שירותים

  53
 • מנוי לאינטרנט

  126
 • תחבורה מקומית

  274

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  14
 • כרטיס קולנוע

  9
 • חצי ליטר בירה מקומית

  4