Keystone logo
מריאנה הצפוניים

לימוד בוגר תואר ראשון ב מריאנה הצפוניים 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  380
 • נתח של שירותים

  61
 • מנוי לאינטרנט

  102
 • תחבורה מקומית

  0

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  11
 • כרטיס קולנוע

  8
 • חצי ליטר בירה מקומית

  5