Keystone logo
מרשל

לימוד בוגר תואר ראשון ב מרשל 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  523
 • נתח של שירותים

  101
 • מנוי לאינטרנט

  69
 • תחבורה מקומית

  91

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  11
 • כרטיס קולנוע

  8
 • חצי ליטר בירה מקומית

  8