Keystone logo
בוליביה

לימוד בוגר תואר ראשון ב בוליביה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  163
 • נתח של שירותים

  13
 • מנוי לאינטרנט

  40
 • תחבורה מקומית

  24

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  7
 • כרטיס קולנוע

  6
 • חצי ליטר בירה מקומית

  2