Keystone logo
בליז

לימוד בוגר תואר ראשון ב בליז 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  263
 • נתח של שירותים

  27
 • מנוי לאינטרנט

  57
 • תחבורה מקומית

  20

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  6
 • כרטיס קולנוע

  8
 • חצי ליטר בירה מקומית

  2