Keystone logo
גאנה

לימוד בוגר תואר ראשון ב גאנה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  516
 • נתח של שירותים

  8
 • מנוי לאינטרנט

  32
 • תחבורה מקומית

  17

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  5
 • כרטיס קולנוע

  4
 • חצי ליטר בירה מקומית

  0.59