Keystone logo
ג'מייקה

לימוד בוגר תואר ראשון ב ג'מייקה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  321
 • נתח של שירותים

  34
 • מנוי לאינטרנט

  40
 • תחבורה מקומית

  33

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  6
 • כרטיס קולנוע

  9
 • חצי ליטר בירה מקומית

  2