Keystone logo
דומיניקה

לימוד בוגר תואר ראשון ב דומיניקה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  429
 • נתח של שירותים

  0
 • מנוי לאינטרנט

  59
 • תחבורה מקומית

  14

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  6
 • כרטיס קולנוע

  8
 • חצי ליטר בירה מקומית

  2