Keystone logo
זמביה

לימוד בוגר תואר ראשון ב זמביה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  246
 • נתח של שירותים

  33
 • מנוי לאינטרנט

  165
 • תחבורה מקומית

  34

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  3
 • כרטיס קולנוע

  3
 • חצי ליטר בירה מקומית

  0.94

תוכניות