Keystone logo
כף ורדה

לימוד בוגר תואר ראשון ב כף ורדה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  133
 • נתח של שירותים

  24
 • מנוי לאינטרנט

  51
 • תחבורה מקומית

  19

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  5
 • כרטיס קולנוע

  5
 • חצי ליטר בירה מקומית

  3