Keystone logo
לוב

לימוד בוגר תואר ראשון ב לוב 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  116
 • נתח של שירותים

  11
 • מנוי לאינטרנט

  21
 • תחבורה מקומית

  19

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  4
 • כרטיס קולנוע

  5
 • חצי ליטר בירה מקומית

  0.67