Keystone logo
לטביה

לימוד בוגר תואר ראשון ב לטביה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  253
 • נתח של שירותים

  97
 • מנוי לאינטרנט

  15
 • תחבורה מקומית

  30

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  7
 • כרטיס קולנוע

  9
 • חצי ליטר בירה מקומית

  4