Keystone logo
נפאל

לימוד בוגר תואר ראשון ב נפאל 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  87
 • נתח של שירותים

  8
 • מנוי לאינטרנט

  11
 • תחבורה מקומית

  7

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  6
 • כרטיס קולנוע

  3
 • חצי ליטר בירה מקומית

  2