Keystone logo
סוריה

לימוד בוגר תואר ראשון ב סוריה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  103
 • נתח של שירותים

  10
 • מנוי לאינטרנט

  31
 • תחבורה מקומית

  13

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  4
 • כרטיס קולנוע

  3
 • חצי ליטר בירה מקומית

  1