Keystone logo
סיישל

לימוד בוגר תואר ראשון ב סיישל 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  582
 • נתח של שירותים

  38
 • מנוי לאינטרנט

  144
 • תחבורה מקומית

  21

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  6
 • כרטיס קולנוע

  7
 • חצי ליטר בירה מקומית

  4