Keystone logo
סרביה

לימוד בוגר תואר ראשון ב סרביה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  280
 • נתח של שירותים

  47
 • מנוי לאינטרנט

  24
 • תחבורה מקומית

  21

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  7
 • כרטיס קולנוע

  5
 • חצי ליטר בירה מקומית

  2