Keystone logo
עיראק

לימוד בוגר תואר ראשון ב עיראק 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  185
 • נתח של שירותים

  30
 • מנוי לאינטרנט

  30
 • תחבורה מקומית

  30

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  6
 • כרטיס קולנוע

  7
 • חצי ליטר בירה מקומית

  2