Keystone logo
ערב הסעודית

לימוד בוגר תואר ראשון ב ערב הסעודית 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  237
 • נתח של שירותים

  33
 • מנוי לאינטרנט

  69
 • תחבורה מקומית

  25

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  6
 • כרטיס קולנוע

  16
 • חצי ליטר בירה מקומית

  2