Keystone logo
הפיליפינים

לימוד בוגר תואר ראשון ב הפיליפינים 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  216
 • נתח של שירותים

  31
 • מנוי לאינטרנט

  32
 • תחבורה מקומית

  10

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  3
 • כרטיס קולנוע

  5
 • חצי ליטר בירה מקומית

  1