Keystone logo
ג'רזי

לימוד בוגר תואר ראשון ב ג'רזי 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  1027
 • נתח של שירותים

  64
 • מנוי לאינטרנט

  57
 • תחבורה מקומית

  59

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  8
 • כרטיס קולנוע

  14
 • חצי ליטר בירה מקומית

  6