Keystone logo
ÁREA1

ÁREA1

ÁREA1

מבוא

area1 הפקולטה בסלבדור, החל את פעילותה האקדמית בשנת 2000 וכיום הוא אחת מהאזכור בהנדסה וטכנולוגיה בברזיל, במהות המיועדת רק להנדסה במדינת באהיה.

תמיד מחפשת דרכים חדשות להתפתח, להמציא את עצמה מחדש ומציעה ההנדסה הטובה ביותר לסטודנטים, area1 יצר שותפות עם חברות ה- IT גדולות, המאפשרת מגוון רחב יותר של קורסי הרחבה.

היום, area1, הוא חלק מDeVry חינוך גרופ, קבוצה חינוכית בארה"ב עם מעל 80 שנות ההיסטוריה בחינוך ובהווה הוא ב -40 מדינות עם מעל 110,000 תלמידים.

יש המכללה לניהול מקצועי, פרויקט חינוכי שמטרת תכנית לימודים מודרניות והשוק, תוך התמקדות בפיתוח מיומנויות.

מיקומים

  • Salvador

    Av. Luiz Viana Filho, 3172 – Paralela. CEP: 41.720-200

    שאלות