Keystone logo
Allegheny Wesleyan College

Allegheny Wesleyan College

Allegheny Wesleyan College

מבוא

Allegheny Wesleyan College מכינה את הסטודנטים לשרת ביעילות את אלוהים, את הכנסייה ואת החברה על ידי מתן חינוך מקראי בסביבה רוחנית, חברתית ואקדמית המבוססת על המסורת הווסליאנית השמרנית.

Allegheny Wesleyan College מבססת את תוכניותיה על הפילוסופיה המקראית תוך הכרה באמיתות בסיסיות הנוגעות למוצא, מטרתו וגורלו של האדם. המרכזי בפילוסופיה זו הוא האמונה שאלוהים דיבר, שהוא דיבר אמת וכי האמת שלו מתגלה בכתבי הקודש. לכן אנו מכירים באמונה ובפילוסופיה הנוצרית כבסיס לפרשנות הידע בכל תחומי הלמידה. אנו מקפידים על האמונה שכל הידע בכל תחומי המלגה מקורו באלוהים.

מיקומים

  • Salem

    Woodsdale Road,2161, 44460, Salem

    שאלות