Keystone logo
© ASOMI College of Sciences
ASOMI College of Sciences

ASOMI College of Sciences

ASOMI College of Sciences

מבוא

מכללה בינלאומית

המכללה שלנו נולדה מסינרגיות קונקרטיות בין עולם ההשכלה הגבוהה לבין ההקשר הארגוני. זה נעשה לפיתוח פרדיגמות ומודלים חדשים בחינוך הגלובלי, ולכן אחד מהעדיפויות העיקריות שלנו הוא יצירת מציאות המבוססת על שיתופי פעולה, התמחות ויחסים בינלאומיים.

אנו שואפים לבנות תוכניות להשכלה גבוהה עם מאפיינים המכינים את תלמידינו לשוק המוגדר על ידי שינויים מהירים ורבים במגמות הצמיחה. הבוגרים שלנו, בתקווה, יהפכו למנהיגים המסוגלים לנצל הזדמנויות אלו באמצעות חזון רחב המשתרע הרבה מעבר לגבולות הלאומיים, ומגיע לשותפויות ולרשתות כלל עולמיות.

לכן המכללה שלנו מציעה הזדמנויות הכשרה והתמחות במדינות שונות ומספקת להן שותפויות חיוניות עם חברות מובילות ומרכזי מחקר חשובים.

מוסד מוסמך

ACS – ASOMI College of Sciences הוא מוסד מוסמך להשכלה גבוהה, שנוסד כדי לפתח מודלים ופתרונות חדשניים בתוך ההקשר האקדמי, לקדם יכולת למידה המכוונת לחווית הכשרה הנתמכת בכלים יעילים ולהציב את הסטודנט כגיבור אמיתי במרכז מסלול הכשרה, מכין אותו/ה להפוך לאיש מקצוע מצליח.

משימה

ל-ACS - ASOMI College of Sciences יש את המשימה לטפח את המפגש בין העולם האקדמי והמעשי על ידי קידום ההתאמה של שני היבטים/מציאות אלו. לכן הוא מספק הכנה מכוונת שוק באיכות גבוהה. זה מתאפשר הודות לרשת שפותחה על ידי ACS – ASOMI College of Sciences , פאנל של מורים מוכשרים ביותר עם רקע מקצועי ואקדמי של ניסיון ורלוונטיות קונקרטיים.

חָזוֹן

החזון של מכללת ACS למדעים מדגיש את המחויבות ברמה בינלאומית שאפשרה לה לפתח הכשרה והזדמנויות מקצועיות רבות עבור תלמידיה. הם יכולים להשתתף בקמפוסים ובמקומות שונים באירופה, כדי ליצור קשר עם עשרות שותפים ושיתופי פעולה, כמו גם להשתתף במספר הזדמנויות התמחות בינלאומיות. הצעות ההכשרה במכללת ACS למדעים משתרעים על תחומים שונים כמו בריאות, עסקים, משפטים וחדשנות דיגיטלית.

מטרתנו

המטרה היא להקנות כלים שימושיים להתפתחותו האקדמית והמקצועית של כל תלמיד, והדבר מתרחש תוך תשומת לב מתמדת של כל תלמיד, כך שכל משאב יתמקד במימוש מלוא הפוטנציאל שלו. תוכניות החונכות והחונכות העומדות לרשות הסטודנטים בנויות כדי לתמוך ולהעניק להם השראה לבנות תפקיד בעל ערך בחברה שמוביל אותם להגשמה אישית ומקצועית.

מיקומים

  • Pembroke

    Block D Giorgio Mitrovich Street, PBK 1014, Pembroke

    שאלות