Keystone logo
Australian College Of Theology

Australian College Of Theology

Australian College Of Theology

מבוא

Australian College Of Theology קיימת כשותפות בין הכנסייה האנגליקנית של אוסטרליה ורשת לאומית מגוונת וידויית של מכללות תנ"כיות ותאולוגיות המעניקות את פרסי המכללה מטעמה.

מכללות המזוהות עם Australian College Of Theology מיוצגות בכל רמות הממשל Australian College Of Theology (ACT). המכללות המסונפות נמצאות בקונסורציום שקיים לחיזוק כל החברים.

מיקומים

  • Sydney

    York Street,33, 2000, Sydney

    שאלות