Keystone logo
Azrieli – College of Engineering Jerusalem

Azrieli – College of Engineering Jerusalem

Azrieli – College of Engineering Jerusalem

מבוא

להשקעות בתעשייה מתקדמת וזכתה בשנים האחרונות לתנופת פיתוח גדולה בתחום זה, אולם, מפעלי היי-טק בירושלים מתריעים על מחסור חמור בכח אדם טכנולוגי בעל רמה אקדמית מדעית גבוהה. צמיחה ופיתוח של תעשייה מתקדמת דורשים כח אדם משכיל בתחום ההיי-טק, מהנדסים בעלי הכשרה טכנולוגית ומדעית אשר יוכלו לפתח ולנהל קווי יצור, מעבר מפיתוח ליצור, תחזוקה, שיווק ועוד. מהנדסים עם כישורים ליצירתיות ואיכות בשילוב עם חינוך למצוינות הם אלו אשר יצעידו את מפעלי ההיי-טק קדימה.

מיעוט במספר מקומות הלימוד למהנדסים המיועדים לתעשיית ההיי-טק בירושלים, על כל גווניה השונים, בשילוב עם הצורך הגובר במהנדסים אלו, מדגיש את החשיבות הרבה בפתיחת מכללה אקדמית המציעה מסלולי לימוד לקראת תואר אקדמי במקצועות הנדסיים בירושלים. עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים, מתמקדת בלימודי הנדסה במטרה לחזק ולפתח תשתית אנושית של מהנדסים איכותיים ויצירתיים אשר יצעידו קדימה את התעשיות עתירות הידע והטכנולוגיה.

מיקומים

  • Jerusalem

    יעקב שרייבום,26, 9103501, Jerusalem

    שאלות