Keystone logo
Baptist University Of The Americas

Baptist University Of The Americas

Baptist University Of The Americas

מבוא

בכל שנה, מצוינות החינוך, הגודל האישי, האופי המעודד של גוף הסטודנטים, ויופיו של הקמפוס והסביבה מושכים סטודנטים חדשים מתרבויות מגוונות ברחבי העולם Baptist University of the Américas (BUA). אנו מתגאים בגישור בין תרבויות כדי לחלוק את דבר האל: שלושה מכל ארבעה כמרים בפטיסטים היספנים בטקסס השתתפו ב- BUA, ויש לנו מרכזי הרחבה בשלוש מדינות, עם תוכניות להרחבה נוספת. ב- BUA, אנו מציעים לכם תוכנית לימודים מלאה לארבע שנים, סביבה לימודית אישית מעולה, סגל מצטיין, שכר לימוד משתלם ומגוון מלא של מלגות וסיוע כספי.

מיקומים

  • San Antonio

    7838 Barlite Blvd., 78224, San Antonio

    שאלות