Keystone logo
Berea College

Berea College

Berea College

מבוא

Berea College מציעה השכלה איכותית לסטודנטים מבטיחים מבחינה אקדמית עם משאבים כלכליים מוגבלים. הוא מעניק לכל סטודנט מלגת הבטחת שכר לימוד כך שאף סטודנט מבראה לעולם לא ישלם שכר לימוד. Berea היא המכללה הבין-גזעית והלימודית הראשונה בדרום ומדורגת בעקביות בין המכללות המובילות במדינה לאומנויות ליברליות.

הניסיון החינוכי של Berea מספק לתלמידים את הידע והמיומנויות לנווט בהצלחה בעולם. המכללה מספקת סביבת למידה מאתגרת אך תומכת. בין אם בכיתה, השתתפות בכינוס, התמחות, לימודים בחו"ל או קישור בין עבודה ליעדים אקדמיים, החוויה החינוכית היא ממש שאין דומה לה. לתלמידים יש הזדמנויות למידה חווייתיות בכיתה ומחוצה לה.

חוויית הבריאה מטפחת פוטנציאלים אינטלקטואליים, גופניים, אסתטיים, רגשיים ורוחניים ובעזרתם הכוח לבצע התחייבויות משמעותיות ולתרגם אותם לפעולה.

English Language Requirements

אשר את מיומנותך באנגלית עם מבחן Duolingo אנגלית! ה-DET הוא מבחן אנגלית מקוון נוח, מהיר ובמחיר סביר המתקבל על ידי למעלה מ-4,000 אוניברסיטאות (כמו זו) ברחבי העולם.

מיקומים

  • Berea

    Chestnut Street,101, 40403, Berea

    שאלות