Keystone logo
Brigham Young University - Idaho College of Language and Letters

Brigham Young University - Idaho College of Language and Letters

Brigham Young University - Idaho College of Language and Letters

מבוא

במכללה לשפה ומכתבים מתגוררים עשר מגמות ושלושים ואחת קטינים בשפות, ספרות, קומפוזיציה, היסטוריה, גיאוגרפיה, לימודים בינלאומיים, מדעי המדינה, מדעי הרוח ופילוסופיה. בנוסף לתכני דיסציפלינות אלו, התלמידים מפתחים מיומנויות כתיבה, חשיבה, דיבור וחשיבה ביקורתית המועברים למגוון רחב של קריירות ותוכניות לימודים לתארים מתקדמים.

בוגרינו מוצאים תעסוקה במגזרים מגוונים ומתבגרים בכל סוגי התוכניות לתואר שני ומקצועי. באופן בסיסי יותר, סטודנטים במכללה לשפה ואותיות מפתחים רוח של סקרנות ומערך מיומנויות אינטלקטואלי המאפשר להם להיות לומדים לכל החיים, ללא קשר ללימודיהם או מסלולי הקריירה שלהם.

מיקומים

  • Rexburg

    South Center Street,525, 83460, Rexburg

    שאלות