Keystone logo
Universidad CEU - Cardenal Herrera

Universidad CEU - Cardenal Herrera

Universidad CEU - Cardenal Herrera

מבוא

קהילת CEU - UCH

קהילה אוניברסיטאית בשירות החברה

המשימה שלנו

אנחנו אוניברסיטה קתולית, חלוצה בפיתוח פרויקטים חינוכיים חדשניים. אנו מכוונים לעזור לאנשים הלומדים איתנו להבין את המשמעת שהם לומדים ולפתח את פעילותם המקצועית ביושר ובאחריות. ההתייחסות שלנו היא ערכי ההומניזם הנוצרי המהווים את קריטריון המחשבה והפעולה שלנו לשיפור החברה.

אנו מחויבים לחברה גלובלית, שאליה אנו רוצים לתרום:

 • אנשים מאומנים היטב, מוכנים לפתח חיים ציבוריים ולתרום לשיפור הסביבה שלהם.
 • מחקר רלוונטי והעברת ידע וחדשנות.
 • יזמות יזמית החלה על פרויקטים עסקיים וחברתיים.

החזון שלנו

אנו שואפים לבסס את עצמנו כאוניברסיטה גלובלית , חדשנית ברוח שלה יזמית בפעולה שלה, זה מעביר את העמדות האלה לקהילה האוניברסיטה, כך שהוא מעביר אותם לחברה. אוניברסיטה התמקדה בהיווצרותם של אנשים בעלי ערך בכל המובנים - אינטלקטואליים, מקצועיים ואנושיים - ועשתה זאת טוב יותר וטוב יותר.

אוניברסיטה הנחושה ליצור , בעצמה ובאמצעות בוגריה, השפעה על החברה שתורמת לשיפורה ולהפניה בינלאומית בתחום ההשכלה הגבוהה.

מחויבות ואחריות

אנו משקפים את ההשלכות של פעולותינו ומכבדים את הכללים השולטים בנו ואת ההתחייבויות שאנו עושים.

פרקליט האוניברסיטה של ​​ה- CEU-UCH

הדמות מבטיחה כיבוד זכויותיהם וחירויותיהם של הפרופסורים, הסטודנטים ואנשי המינהל והשירותים, לאור פעולותיהן של גופים ושירותים שונים באוניברסיטה.

מעשיהם נועדו תמיד לשפר את איכות האוניברסיטה בכל התחומים ואינם כפופים לכל מנדט המחייב על פי עקרונות העצמאות והאוטונומיה.

כבוד והגינות

אנו מכירים בערכו הגלום של כל יצור אנושי כישות רציונלית וחופשית.

אנו מחויבים לשוויון בין גברים ונשים. אנחנו כארגון וכמשדרים של ידע וערכים.

יחידת השוויון

התפתחותן של חברות כלפי מציאות שוויונית יותר, יש צורך בכך שהיא תתערב בתנאים של שוויון בין כל הגברים והנשים השייכים לה. אוניברסיטאות, כמרכזי העברת ידע, חייבות גם לאמץ את המחויבות הזו, תוך שימוש במנגנונים העומדים לרשותן, כגון יחידות שוויוניות, ובכך להשיג את היעדים שהוטלו עליהן.

 • הוא מודיע ומייעץ לגופים המנהלים של האוניברסיטה בנוגע למדיניות השוויון.
 • מכין, מיישמת ומעריכה את תוכניות השוויון באוניברסיטה, אשר תקים את היעדים והאסטרטגיות שיש להשיג במונחים של קידום שוויון הזדמנויות והזדמנויות באוניברסיטה.
 • הוא מודיע על התקנון של האוניברסיטה ועל נהלים עם השפעה על שוויון הזדמנויות והזדמנויות.
 • היא תומכת במימוש הלימודים כדי לקדם שוויון.
 • מקדם ידע על ידי צוות האוניברסיטה ועל ידי התלמידים של עקרון השוויון.
 • מפיץ את הפעילות הנעשית בתחום השוויון.

כבוד ואמפתיה: אנו מקדישים תשומת לב מיוחדת ליחסים עם האחר, מכירים בכבודו של כל אדם ועבודתו. אנחנו רגישים לנסיבות ולצרכים של אחרים, ואנחנו דואגים לכל אדם שמבקש עזרה או הדרכה.

סולידריות: אנו מניחים שהטוב המשותף הוא יותר מסכום הנכסים המיוחדים, ואנו יודעים כי המאמץ הקולקטיבי מאפשר לנו להשיג הישגים שאי אפשר להשיג בנפרד.

מקצועיות: אנו שואפים לעמוד בציפיות של האנשים שאיתם אנו מתייחסים ולנסות לפתח בקפידה את הפעילות המקצועית שכל אחד מהם הפקיד.

חדשנות: אנו מרגישים אוניברסיטה חדשנית במובנים רבים. אנו מציעים רעיונות ויוזמות חדשות להסתגל לשינויים ולמסגרות חברתיות ומקצועיות חדשות.

אינטגרציה: אנו מאמינים בערך של ההבדל ואנו מניחים שאנחנו חלק מאותו דבר, הקהילה CEU. אנחנו מוסיפים את ההבדלים שלנו כי אנחנו רואים אותם בעלי ערך, להעשיר את עצמנו מבחינה תרבותית ואישית.

מיקומים

 • Valencia

  Universidad CEU Cardenal Herrera C/ Luis Vives, 1

שאלות