Keystone logo
Chadron State College

Chadron State College

Chadron State College

מבוא

Chadron State College מספקת חוויות שמטפחות מנהיגים ואזרחים בעלי ידע ומעורב להעשרת אזור המישורים הגבוהים ומחוצה לה.

Chadron State College שואפת להמשיך כמוסד במרכז הלומדים. אנו מחויבים לסטודנטים באמצעות התמקדותנו בשיפור מתמיד ומצוינות בהוראה, מלגות יישומית ושירות.

ועדת הלמידה גבוהה יותר (HLC) היא תאגיד עצמאי שנוסד בשנת 1895 כאחד משישה מוסמכים מוסדיים אזוריים בארצות הברית. HLC מאשר מוסדות חינוך על-תיכוניים המעניקים תארים באזור צפון מרכז.

מיקומים

  • Chadron

    Main Street,1000, 69337, Chadron

    שאלות