Keystone logo
Franklin & Marshall College

Franklin & Marshall College

Franklin & Marshall College

מבוא

חינוך של פרנקלין ומרשל מבוסס על תפיסה פשוטה וחזקה: יחד אנו יוצרים את הדרך קדימה.

אנו חוקרים את גבולות הידע, מציבים סטנדרטים חדשים של מצוינות אקדמית. אנו מתאימים אישית את החינוך, מעודדים את תלמידינו לגלות ולהרחיב את שאיפותיהם. אנו עומדים על מה שחשוב, מטפחים קהילה המעריכה את טובת הכלל. ואנחנו מצליחים יחד, נותנים לעולם את סוגי האזרחים שהוא הכי זקוק לו: פתרונות בעיות בטוחים וניתנים להתאמה.

מיקומים

  • Lancaster

    College Avenue,637, 17603, Lancaster

    שאלות