Keystone logo
Great Northern University

Great Northern University

Great Northern University

מבוא

החזון היה של אוניברסיטה שמשלבת לימודי תנ"ך עם אמנויות ליברליות נוצריות כדי להכין את הסטודנטים לשרת באופן שליחותי בכל הקשר, בין אם במשרד המקצועי, בעסק כמשימה, או רק בהבאת השפעת הבשורה למקום העבודה. חזון זה נעוץ בשכנוע שלצעירים נוצרים המבוססים על כתבי הקודש והכשרה מקצועית לקריירה משמעותית הם בעלי פוטנציאל אדיר לעסוק ולהפוך את העולם למען ישו.

מיקומים

  • Spokane

    East Indiana Avenue,611, 99207, Spokane

    שאלות