Keystone logo
Helwan University

Helwan University

Helwan University

מבוא

Helwan University היא אוניברסיטה לטכנולוגיה ויישומים, והיא מחזיקה בכל גורמי ההבחנה והמגוון. זה נחשב למודל ייחודי בקרב האוניברסיטאות המצריות, שכן הוא מקיף את הפקולטות לאמנויות, אמנות, אמנות שימושית, חינוך לאמנות, חינוך מוזיקלי וחינוך גופני.

בהיותה בלב קהילה תעשייתית, Helwan University נחשבת למודל ייחודי בקרב האוניברסיטאות המצריות בכלל. הוא כולל 20 פקולטות וכן 50 מרכזי מחקר ויחידות יצרניות המחברות את האוניברסיטה לבעיות החברה המצרית.

מיקומים

  • Cairo

    Cairo, מצרים

    תוכניות

    שאלות