Keystone logo
ICU International Christian University

ICU International Christian University

ICU International Christian University

מבוא

משנותיה הראשונות של המאה העשרים התפללו נוצרים ביפן ובצפון אמריקה להקמת אוניברסיטה נוצרית ביפן. חלומם היקר כבר אחר כך יצא לפועל לאחר תום מלחמת העולם השנייה. הוקמה הרהור על אסון המלחמה ובתחושת אחריות חזקה כלפי הדורות הבאים, ומבקשת להגשים ועדה המופקדת על המשימה להקים את הטיפול הנרחב.

ההחלטה הרשמית להקים את האוניברסיטה הנוצרית הבינלאומית התקבלה על ידי מועצת ארגון האוניברסיטאות. מנהיגים אלה של הכנסייה הנוצרית ביפן ובצפון אמריקה קיימו ישיבה ב- YMCA Tozanso בגוטמבה, במחוז שיזואוקה ב -15 ביוני 1949. העמוד הראשון נכתב כך בהיסטוריה של טיפול נמרץ, ניזון משאלותיהם ותפילותיהם של המבקשים. להפוך את יפן למדינה הפתוחה לעולם המבקשת לטפח אנשים שיכולים לתרום באופן פעיל לעתיד שלום לאנושות.

מיקומים

  • Mitaka

    3-10-2 Osawa, 181-8585, Mitaka

    שאלות