Keystone logo
Jarvis Christian College

Jarvis Christian College

Jarvis Christian College

מבוא

Jarvis Christian College הינה מוסד מעניק לימודי תואר ראשון בלימודי השחרור השחור, המזוהה עם הכנסייה הנוצרית (תלמידי ישו). המשימה של המכללה היא להכין אוכלוסייה מגוונת של לומדים לכל החיים מבחינה אינטלקטואלית, חברתית, רוחנית ואישית באמצעות מתן שירותים אינטראקטיביים ושימוש באופנים מגוונים להעברת הוראה.

כתמיכה במשימתה, Jarvis Christian College אימצה את העקרונות המנחים הבאים:

מלגות ולמידה לאורך חיים: לדוגל בלמידה לאורך חיים על ידי אתגר ותמיכה בסטודנטים ובצוות להמשיך בהתפתחות אינטלקטואלית, אישית ומקצועית.

שירות: בכוונה לספק חוויה איכותית לסטודנטים, קולגות, קהילות מסביב ולאומה באמצעות שירות קהילתי ומעורבות אזרחית, שכן שירות הוא ליבת המקצוע שלנו.

שלמות: להפגין התנהגות אתית במסגרת האקדמית ומחוצה לה, ולהיות דיילים טובים במשאבים הכספיים שלנו, מתנהגים כאנשים בעלי אופי גבוה המונחים על ידי מחויבות לשקיפות, הוגנות ויושר.

כבוד: לאמץ את תורות האמונה, המשפחה והקהילה, המבטיחות הכללה ומגוון, מתוך הבנה שיש להתייחס לכל אדם במקצועיות, באדיבות ובטוב לב.

אחריות: להיות אחראי ואחראי על מעשינו בכל מצב, כפי שהוא נוגע למכללה, לקהילה ולאומה.

אתיקה נוצרית: להדגיש כי הדרך הרוחנית הנוצרית מספקת קוד אתי שבעקבותיו יעשה אדם טוב יותר, מכללה טובה יותר, קהילה טובה יותר ועולם טוב יותר.

מיקומים

  • Hawkins

    Private Road 7631 Hwy 80 E, 75765, Hawkins

    שאלות