Keystone logo
© Eva Dang
Moorlands College

Moorlands College

Moorlands College

מבוא

המכללה משנה חיים. אנשים מגיעים לכאן כדי לטבול את עצמם בדבר האל, וללמוד מאלה שהקדישו את חייהם לתרגול שלהם. תלמידינו מגדילים את אמונתם תוך שהם משיגים את הכלים הדרושים להם לשרת כל החיים.

לכל התכניות שלנו יש דבר אחד וחיוני במשותף: הן עוסקות בתאולוגיה יישומית. תכננו את התוכניות שלנו בכדי לתת לך בסיס מקראי ותיאולוגי לבנות את חייך ומשרדך. אנו שואפים לצייד את התלמידים ביסודיות לשרת את אלוהים בדרכים מעשיות ורלוונטיות בעולם המשתנה של ימינו.

מיקומים

  • Sopley

    Sopley, הממלכה המאוחדת

    שאלות