Keystone logo
Oklahoma Wesleyan University

Oklahoma Wesleyan University

מבוא

המשימה של Oklahoma Wesleyan University היא לחיות את המשמעות של להיות אוניברסיטה במרכז המשיח, לדגמן דרך מחשבה, דרך חיים ודרך אמונה. זהו מקום של לימוד רציני, שאלות כנות ומעורבות ביקורתית, הכל בהקשר של קהילת אומנויות ליברליות המכבדת את ראשוניותו של ישוע המשיח, את עדיפות הכתוב, את רדיפת האמת ואת העיסוק בחוכמה.

ראשוניותו של ישוע המשיח כבן האל של אלוהים, אלפא ואומגה, ההתחלה והסוף, שהוא העדשה לכל הלומדים ולאדון חיי היומיום שלנו.

העדיפות של כתבי הקודש כמלה האלוהית הנכתבת והסמכותית המנחה אותנו בכל ענייני האמונה, הלימוד והחיים.

רדיפת האמת כמציאות אובייקטיבית, ברת השגה, המושתתת באדם ובדוגמה של ישוע המשיח ומעוגנת בתנ"ך.

תרגול החוכמה כמטרה לכל חברי קהילת האוניברסיטאות, הפועלים לקידום ריפוי ושלמות בתרבות שבורה ועולם פוגע.

מיקומים

  • Bartlesville

    Silver Lake Road,2201, 74006, Bartlesville

    שאלות