Keystone logo
Pazmany Peter Catholic University - PPKE

Pazmany Peter Catholic University - PPKE

Pazmany Peter Catholic University - PPKE

מבוא

האוניברסיטה הקתולית של פאזמאני פטר (PPCU) היא מוסד להשכלה גבוהה שאושר על ידי המדינה, המנוהל על ידי הכנסייה הקתולית ומנוהל על ידי ועידת הבישופים ההונגרית הקתולית. קהילת החינוך הקתולי של הכס הקדוש האפוסטולי בצו 1151 (ב- 25 בנובמבר 1999) הכריזה כי אוניברסיטת פאזמאני הוקמה ואושרה ישירות על ידי הכס הקדוש.

לאוניברסיטה ישות משפטית הן במערכת המשפט של הכנסייה הקתולית והן של מדינת הונגריה. בכנסייה הקתולית המוסד נחשב כישות משפטית כנסייתית רשמית. PPCU מהווה פלח ייחודי של ההשכלה הגבוהה ההונגרית כמוסד לא אזורי עם כיסוי לאומי החבר ברשת אוניברסיטאות מחקר בינלאומיות.

מיקומים

  • Budapest

    Szentkirályi utca,28, 1088, Budapest

    שאלות