Keystone logo
Shota Meskhia

Shota Meskhia

Shota Meskhia

מבוא

המשימה של אוניברסיטת הוראה הממלכתית Shota Meskhia בזוגדידי: להקים סביבה חינוכית ותעסוקתית לסטודנטים, צוותים ובעלי עניין אחרים בהתאם לדרישות שוק העבודה המשתנה; ליצור תכניות חינוכיות המכוונות לתעסוקה, למידה ושלמות מחקרית, כמו גם פרויקטים התומכים בינלאומי וקורסי הכשרה / הסבה לטווח קצר.

להכשיר / להכשיר מחדש / למשוך חברים פעילים בחברה שמכוונים לאידיאלים של דמוקרטיה והומניזם, התפתחות אישית, בעלי השכלה מקצועית גבוהה יותר המתאימים לשוק העבודה הפנימי והזר, הם עובדים תחרותיים ומוסמכים.

לעורר השראה לכינון אופטימיות ואמונה עתידית, לתרום למען הבטחת האיכות ללא הרף; להקים מוסד חינוך יעיל, גמיש ומתפתח במהירות שישפיע לטובה על התפתחותה ורווחתה של המדינה; להפוך למרכז אזורי בתחום החינוכי.

מיקומים

  • Zugdidi

    Zugdidi, גאורגיה

    שאלות