Keystone logo
St. Ignatius of Loyola University of Applied Sciences

St. Ignatius of Loyola University of Applied Sciences

St. Ignatius of Loyola University of Applied Sciences

מבוא

St. Ignatius of Loyola University of Applied Sciences הוא מוסד עצמאי להשכלה גבוהה קתולית שמטרתו לבצע תוכניות לימוד משולבות מדעיות ועסקיות המנוהלות על בסיס הפרדיגמה הפדגוגית האיגנטית.

St. Ignatius of Loyola University of Applied Sciences מספק השכלה גבוהה ואיכותית העונה לדרישות המודרניות; התלמידים יכולים לצבור כישורים מעשיים ויזמיים וחוויה בינלאומית וחברתית. תשומת לב רבה מוקדשת להוקרת ערכים נוצריים ולפיתוח תחושת שייכות לחברה ואחריות חברתית.

מיקומים

  • Kaunas

    Vilniaus str. 29, LT-44286, Kaunas

    שאלות