Keystone logo
State University of New York at Old Westbury

State University of New York at Old Westbury

State University of New York at Old Westbury

מבוא

SUNY Old Westbury היא מכללה דינאמית ומגוונת לאומנות ליברלית ציבורית המטפחת מצוינות אקדמית באמצעות אינטראקציה הדוקה בין סטודנטים, סגל וצוות. ווסטברי הישנה שוזרת את ערכי היושרה, מעורבות הקהילה והאזרחות העולמית במרקם התוכניות האקדמיות וחיי הקמפוס. בסביבה המטפחת חשיבה ביקורתית, אמפתיה, יצירתיות והבנה בין -תרבותית, אנו משתדלים לעורר תשוקה ללמידה ומחויבות לבניית עולם צודק ובר קיימא יותר. המכללה היא קהילה של סטודנטים, מורים, צוות ובוגרים המחוברים יחד בתמיכה הדדית, בכבוד ובמסירות למשימה.

מיקומים

  • Old Westbury

    Old Westbury, ארצות הברית

    שאלות