Keystone logo
SUNY Old Westbury School of Arts and Sciences

SUNY Old Westbury School of Arts and Sciences

SUNY Old Westbury School of Arts and Sciences

מבוא

בית הספר לאמנויות ומדעים מציע את הגרסה שלנו למה שכונה במשך למעלה מ -2,000 שנה "חינוך ליברלי", כלומר חינוך רחב הנדרש לאזרחות מושכלת. כל מגמה בבית הספר לאמנויות ומדעים מקדמת את הערכים הבאים: למידה לכל החיים; אזרחות עולמית; וצדק חברתי.

בית הספר רוצה לספק לתלמידים את היכולת והרצון להתפתח וללמוד לאורך כל חייהם.

מיקומים

  • Old Westbury

    Old Westbury, Long Island, New York, , Old Westbury

    שאלות