Keystone logo
Tampere Vocational College Tredu

Tampere Vocational College Tredu

Tampere Vocational College Tredu

מבוא

Tampere Vocational College Tredu היא מכללה אזורית תיכונית אזורית באזור העיר השני בגודלה בפינלנד. העיר טמפרה היא ספקית החינוך הרשמית שבמסגרתה פועלת Tampere Vocational College Tredu המכללה במתכונתה הנוכחית חדשה למדי שכן מכללת טמפרה לשעבר והקונסורציום החינוכי של Pirkanmaa אוחדו 1.1.2013. אמנם, שורשי המכללות המקצועיות בטמפר מקורם בשנות ה -90 של המאה העשרים.

ישנם כ 12,500 סטודנטים להסמכה מקצועית בסיסית, 1800 סטודנטים נוספים להסמכה, 1200 סטודנטים ללימודי התמחות. כ -500 סטודנטים משתתפים בהכנות, ובאופן שנתי, למעלה מ- 1700 אנשים משתתפים בסוגים אחרים של הכשרה שמספק טרדו עם 1000 אנשי הצוות שלה. כל זה הופך את טרדו למכללה המקצועית השנייה בגודלה בפינלנד.

מיקומים

  • Virrat

    Sipiläntie,1, 34800, Virrat

    שאלות