Keystone logo
Tarumanagara University

Tarumanagara University

Tarumanagara University

מבוא

כדי לבנות את כלכלתה, אינדונזיה זקוקה להשתתפות פעילה של יזמים. הם יוצרים הזדמנויות המסוגלות לקלוט כוח אדם זמין. זה יכול להתחיל באוניברסיטה שממלאת תפקיד חיוני בייצור אנשי מקצוע עובדים עם יכולות מצוינות ותחרותיות גבוהה.

כאשר הקהילה הכלכלית של ASEAN בפתחה פותחת ערוצים חדשים לא רק עבור מוצרים ושירותים אלא גם עבור כוח אדם מקצועי, יזמות יכולה להיות התשובה האסטרטגית. מסיבה זו, Tarumanagara University מאמצת יזמות כאחד מערכיה העיקריים. מאפיין זה יושם בקורס חובה בשם יזמות לכל הסטודנטים.

אמנם יזמות יכולה להגדיל מגזרים כלכליים, אך יושרה גם מציעה תרומה משמעותית במיוחד לזכיית אמון הציבור. מאז הקמתו ועד היום, היינו עקביים בהחלת שלמות כעדיפות עליונה בטיפוח אנשים מצליחים. מחויבות זו אושרה ברוח לפתח אתוס מקצועיות וחשיבה יזמית, העולה בקנה אחד עם החזון שלנו להפוך לאוניברסיטה יזמית מובילה המחזיקה ביושרה ובמקצועיות בדרום מזרח אסיה.

מיקומים

  • West Jakarta

    West Jakarta, אינדונזיה

    שאלות