Keystone logo
University Of Central Asia

University Of Central Asia

University Of Central Asia

מבוא

University Of Central Asia ( UCA ) היא University Of Central Asia פרטית, לא למטרות רווח, חילונית. משימתה של University Of Central Asia היא לקדם את ההתפתחות החברתית והכלכלית של מרכז אסיה, ובמיוחד את קהילות ההר שלה, על ידי הצעת סטנדרט מוכר בינלאומי של השכלה גבוהה ומאפשרת לעמי האזור לשמר את המורשת התרבותית העשירה שלהם כנכסים העתיד.

University Of Central Asia מבקשת לתרום מנהיגות, רעיונות וחידושים לכלכלות והקהילות המעברות באזור באמצעות תכניות מחקר חינוכיות ונמרצות המייצרות בוגרים בעלי ידע, מיומן ויצירתי.

University Of Central Asia היא עשייה בינלאומית הבנויה על שותפויות המקדמות חילופי מידע ומשאבים, יוצרות הזדמנויות ומקדמות מצוינות בתחום ההשכלה הגבוהה במרכז אסיה ומחוצה לה.

מיקומים

  • Bishkek

    Toktogul Street,138, 720001, Bishkek

    שאלות